Mehtap KARAYAZI, Seyhan TAŞ

Mali Disiplini Sağlamada Mali Kurallar: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Ekonometrik Bir Uygulama

Fiscal Rules in Providing Fiscal Discipline: An Econometric Practice for Developed and Developing Countries

Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 1 - Sayı: 4

415-432

Fiscal Discipline, Fiscal Rule, Fiscal Policy.

348