Simin FAZELIPOUR, Zahra TOOTIAN, Zahra GHAHRI SAREMI, Minoo SHAFII, Mohammad Taghi SHEIBANI, Seyed Babak KIAEI, Mehrnush KIUMARSI, Fardin ASSADI

Evaluation of histopathologic and histomorphometric changes of testicular tissue and gonadotropin levels following consumption of methylphenidate in male mice

Evaluation of histopathologic and histomorphometric changes of testicular tissue and gonadotropin levels following consumption of methylphenidate in male mice

Turkish Journal of Medical Sciences

2014-Cilt: 44 - Sayı: 4

554-559

Key words: Methylphenidate, testis, morphometric, gonadotropin, histopathology

105

Benzer Makaleler

Kontrol odağı ve makyavelizm arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırma

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Esra AYAZ, Rabia Sultan KURŞUNCU, Mustafa Fedai ÇAVUŞ

Box-Jenkins Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hüdaverdi Bircan, Yalçın Karagöz

İsa-Mesih’in Ölümden Dirilmesi Hakikat mi Mitoloji mi? İsa’nın Ölümden Dirilişi ve Taraftarlarına Görülmesiyle İlgili Rivayetlerinin Tarihsel Açıdan Değerlendirilmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Mahmut AYDIN

ERKEK AKIL BATI FELSEFESİNDE ‘ERKEK’ VE ‘KADIN”

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi

Tebrike KAYA

Yabancı Unsur İçeren İş Sözleşmelerinden Doğan Ya Da Ticarî Dâva Konusu Olan Hukukî Uyuşmazlıkların Çözümünde Dâva Şartı Arabuluculuk

Ankara Barosu Dergisi

Fügen SARGIN

Gebelikte sigara ve kafein kullanımının fetus ve plasenta üzerine etkisi: Prospektif klinik çalışma

Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor

Özcan BALAT, Ayşe BALAT, İrfan KUTLAR, Sadrettin PENÇE, Hakan İYİKÖŞKER

Öğrencilerde Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Algısının Benlik Saygısı ve Stres ile İncelenmesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mine AYDEMİR, Nuran BAYRAM ARLI

Korona Virüs Salgını ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Türkiye Örneği

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ayşe ERGİN ÜNAL, Halil İbrahim AYDIN, Mehmet Vahit EREN