Mustafa Zeki ÇIRAKLI, Öznur YEMEZ

Eski Müzmin Düşmana Hitap: Anne Finch’in “Ardelia to Melancholy” ile Sabahattin Ali’nin “Melankoli” Şiirlerinin Karşılaştırmalı Okuması

An Address to the Old Inveterate Foe: A Comparative Reading of Anne Finch’s “Ardelia to Melancholy” and Sabahattin Ali’s “Melancholy”

Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences

2021-Cilt: 15 - Sayı: 1

63-78

Anne Finch, Sabahattin Ali, melancholy, aesthetic transformation, Kristeva

5467