Eski Müzmin Düşmana Hitap: Anne Finch’in “Ardelia to Melancholy” ile Sabahattin Ali’nin “Melankoli” Şiirlerinin Karşılaştırmalı Okuması

Bu çalışma Anne Kingsmill Finch’in “Ardelia to Melancholy” ile Sabahattin Ali’nin “Melankoli” adlı şiirlerini sanatçı yaratıcılığını etkileyen kronik melankoli açısından inceler. Çalışma, şiirlerinde sağaltıcı bir ifade aracı olarak öznel anlatılar üreten karakterlerin melankolik ruh hallerini incelemeyi amaçlar. Robert Burton ve Julia Kristeva’nın kuramsal terminolojilerini kullanan çalışma, Finch ve Ali’nin iki melankolik şiirinin melankolik deneyim açısından karşılaştırılabilir olduğunu ve yazarların melankolilerinin üretilen söylem dolayımında daha hafif bir melankoli formuna dönüştüğünü ortaya koyarak söylem üretimi yoluyla deneyimlenen melankolinin estetik dönüşüme uğradığını gösterir. Çalışma, şiirlerdeki anlatıcıların yaşadıkları nesnesiz ve nedensiz umutsuzluk durumunu şiirsel söylem üreterek doğrudan veya dolaylı olarak aşmaya çalıştıklarını; her iki melankolik durumun teorik olarak estetik bir dönüşüme tabi olduğunu ancak melankolinin tamamen sağaltılamadığını gösterir. Makale, yazarların şiirsel anlatım yoluyla melankoliyi iyileştirmeye çalıştıkları ve bizzat dilsel bir üretim olarak şiirlerin anlatıcıların dil ile bağlantılarının mümkün ve geçici de olsa onarılmış olduğu sonucuna varır. Yine de, son satırlardaki ifadeler hastalığın kalıcılığına ve sağaltımdan çok teslimiyete işaret eder.

An Address to the Old Inveterate Foe: A Comparative Reading of Anne Finch’s “Ardelia to Melancholy” and Sabahattin Ali’s “Melancholy”

The present study explores Anne Kingsmill Finch’s “Ardelia to Melancholy” and Sabahattin Ali’s “Melancholy” in terms of prolonged melancholia that afflicts the creative psyche of the authors. The study aims to analyse melancholic moods of the speakers represented through self-narratives, which serve as a curative method and means of expression. Based on the critical terminologies offered by Robert Burton and Julia Kristeva, the study argues that the two melancholic poems by Finch and Ali are comparable in terms of melancholic experience and that the melancholic states of the authors renovate into a milder form of melancholia, eventually indicating an aesthetic transformation through discursive poiesis. The study shows that the personas directly or indirectly try to overcome the state of objectless and causeless despondency by producing poetic discourse, and both melancholic cases are theoretically subject to an aesthetic transformation, but melancholia is observed to linger on the present cases. The paper concludes that the authors attempt to cure melancholia through poetic expression, and the very poems signpost a temporal possibility of repaired connection with language. Yet, the speakers are seen caught up in the disease in the last lines indicating retreat rather than treatment.

Kaynakça

Ali, Sabahattin. Dağlar ve Rüzgâr [Mountains and the Wind]. Yapı Kredi Publishing, [1932] 2017.

Ali, Sabahattin. Madonna in a Fur Coat. Translated M. Freely and A. Dawe. Penguin, 2017.

Arslanbenzer, Hakan. “Sabahattin Ali: Tragic Romance and Dark Realism.” Daily Sabah, 2015.

Berthin, Christine. Gothic Hauntings: Melancholy Crypts and Textual Ghosts. Palgrave Macmillan, 2010.

Bezirci, Asım. Sabahattin Ali: Yaşamı, Kişiliği, Sanatı, Hikayeleri, Romanları. Evrensel Basım Yayın, 2007.

Bowring, Jacky. A Field Guide to Melancholy. Oldcastle Books, 2008.

Burton, Robert. The Anatomy of Melancholy. Retrieved from Ex-classics Project, 2009.

Ferber, Ilit. Philosophy and Melancholy: Benjamin’s Early Reflections on Theater and Language. Stanford UP, 2013.

Finch, Anne. The Poems of Anne, Countess of Winchilsea, edited M. Reynolds. University of Chicago Press, 1903.

Freud, Sigmund. “Mourning and Melancholia.” In Collected Papers, 2017, pp. 152-170. Retrieved from http://www.columbia.edu/itc/hs/ medical/clerkships/psych/ misc/articles.

Güngör, Bilgin. “Bir Poetikanin İstatistiği: Sabahattin Ali’nin Şiirlerini Kelimeler Işığında Yeniden Düşünmek.” Kültür Araştırmaları Dergisi, vol. 1, no. 2, 2019, pp. 174-182.

Kara, Mustafa. “Tasavvufî Şiirin Gücü: Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Samih Rifat, Hasan Ali Yücel Tekke Şâiri Midir?” Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 9, 2000, pp. 7-32.

Keith, Jennifer. “The Poetics of Anne Finch.” Studies in English Literature, 1500-1900, (1998), vol. 38, no. 3, pp. 465-480.

Kristeva, Julia. The Black Sun. Columbia UP, 1989.

Narlı, Mehmet. “Sabahatin Ali’nin Çağlayan Dergisindeki Ilk Şiirleri.” Tübar, vol. XV, 2004, pp. 127-137.

Radden, Jennifer. Moody Minds Distempered: Essays on Melancholy and Depression. Oxford UP, 2009.

Rogers, Katherine, M. “Finch’s “Candid Account” vs. Eighteenth–Century Theories of the Spleen.” Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal, vol. 22, no. 1, (1989), pp. 17-27.

Sağlam, Mehmed H. “Sabahattin Ali’nin Şiirlerinde Dağ Imgesi.” Journal of Social Sciences and Humanities Researches, vol. 21, no. 46, 2020, pp. 86-101.

Sartre, Jean Paul. Heyecanlar Üzerine Bir Kuram Taslağı [Esquisse d'une théorie des émotions] Trans. K. Sarıalioğlu. Kırmızı Kedi Yayınevi, 2018.

Storr, Anthony. Freud: Kısa Bir Giriş. Trans. N. Aydemir. Alfa Yayıncılık, 2017.

Yıldırım, Oğuzhan. A Comparative Study on the Poetry of Mikail Müşfik and Sabahattin Ali. MA Thesis. Karabük University, Graduate School of Social Sciences, 2020.

Kaynak Göster

MLA Çıraklı, M , Yemez, Ö . "An Address to the Old Inveterate Foe: A Comparative Reading of Anne Finch’s “Ardelia to Melancholy” and Sabahattin Ali’s “Melancholy”" . Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences 15 (2021 ): 63-78 <