Yasin ÇAKMAK

Manisa Yazma Eser Kütüphanesi’ndeki Erken Osmanlı Dönemine Ait Cilt Örnekleri

Samples of Early Ottoman Bookbindings in Manisa Manuscript Library

İSTEM

2021-Sayı: 37

71-102

Cilt Sanatı, Erken Osmanlı, Beylikler, Tezyinat, Manisa

Bookbinding Art, Early Ottoman, Principalities, Ornamentation, Manisa

176 80

7