Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt: 12 Sayı: 24 -2023Son Sayı