Esra KÜRÜM

“Sergüzeşt-i Ali Bey Yahut Sergüzeşt-i Âli-i Osman” Siyasi Bir Roman Olarak İntibah

“Sergüzeşt-i Ali Bey Yahut Sergüzeşt-i Âli-i Osman” Intibah as Political Fiction

Türkiyat Mecmuası

2021-Cilt: 31 - Sayı: 1

281-299

Intibah, Namık Kemal, Ottoman Empire, Political-layered reading

4471

Benzer Makaleler