Mücahit YÜKSEL

Selmân b. Rebîa’nın Hayatı ve Faaliyetleri

Salmān b. Rabīʻa's Life and Activities

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2021-Cilt: 23 - Sayı: 43

109-131

Islamic History, Salmān b. Rabīʻa, Law, Science, Jihad

7715