Hüseyin ÇETİN, Mehmet Nuri SALUR, Ahmet AKUSTA

KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE RATING AND RETURN OF THE STOCKS: AN INVESTIGATION ON COMPANIES OF BIST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Ekonomi Maliye İşletme Dergisi

2020 - Cilt: 3 - Sayı: 1

66 - 74

Kurumsal Yönetim, Hisse Senedi Getirisi, Kümülatif Anormal Getiri

Corporate Governance, Return of Stock, Cumulative Abnormal Returns

67 35