Rahila TABASSUM, S. N. H. NAQVI, M. Farhanullah KHAN

Quantitative Estimation of Residues of Neem Compounds (NfC and NC) and Dimilin (IGR) in Treated Callosobruchus analis F. and Contact Media (Filter Paper and Glass) by HPLC

Quantitative Estimation of Residues of Neem Compounds (NfC and NC) and Dimilin (IGR) in Treated Callosobruchus analis F. and Contact Media (Filter Paper and Glass) by HPLC

Turkish Journal of Zoology

2007-Cilt: 31 - Sayı: 2

131-136

Residues, neem compounds, dimilin (IGR), Callosobruchus analis, HPLC

1612

Benzer Makaleler

Kavramsal Metafor Ve Şiirsel Metafor İlişkisi Bağlamında Ahmet Haşim'in "Merdiven" Adlı Şiiri-Ahmet Haşim's Poem Of "Merdiven" In The Context Of Relation Between Conceptual Metaphor And Poetical Metaphor

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Gökhan TUNÇ

Aydın ilinde elde edilen blastocystis izolatlarının alt tip dağılımı ve klinik semptomların değerlendirilmesi

Mikrobiyoloji Bülteni

SEMA ERTUĞ, ERDOĞAN MALATYALI, HATİCE ERTABAKLAR, SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN, BÜLENT BOZDOĞAN

SOCIAL CHANGES AND ISLAMIC LAW

Marife Dini Araştırmalar Dergisi

Nihat DALGIN

İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ’NİN ABDURRAHMAN GAZİ ZAVİYEDARLIĞI ve ZAVİYEDARLIK MESELESİ

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Bilgehan PAMUK

Sineözofagografiyle tanı konulan gastro özofajial reflülü tekrarlayan hışıltılı infant

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Nurettin ÜNAL, Nevin UZUNER, Duygu ÖLMEZ, Hakkı AKMAN, Burçin OK

İNSAN KAYNAKLARINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Tahir AKGEMCİ, Nezahat KOÇYİĞİT

İkinci Yüzyıl Urfa Gnostisizminin Önemli Bir Temsilcisi: QUQ ve QUQİLER

darulfunun ilahiyat

Şinasi GÜNDÜZ

A Rare Cause of Hypercalcemia: “Immobilization”. A Case Report and Literature Review

Medicine Science

Gülşah ELBÜKEN, Bahadir YAZİCİOGLU, Onur ÖZTÜRK, MEHMET DERYA DEMİRAĞ