Ramazan GÖRAL

TURİZM DESTİNASYONU REKABETÇİLİK FAKTÖRLERİ VE ENTROPİ YÖNTEMİYLE AĞIRLIKLANDIRILMASI

TOURISM DESTINATION COMPETITIVE FACTORS AND WEIGHTING BY ENTROPY METHOD

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2016-Cilt: 5 - Sayı: 2

66-81

Destinasyon Rekabetçiliği, Entropi

Destination Competitiveness, Entropy

7548