Cem DİŞBUDAK, Melisa İNCİ

YOKSULLUĞUN FİNANSALLAŞTIRILMASI: MİKROFİNANS UYGULAMALARI

FINANCIALIZATION OF POVERTY: MICROFINANCE IMPLEMENTATIONS

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 8 - Sayı: 2

68-119

Yoksulluk, Finansallaşma, Mikrokredi, Mikrofinans

Poverty, Financialization, Microcredit, Microfinance

369 108

7