Cafer GARİPER

Türk Edebiyatının Yenileşmesinde Çevirinin Rolü ve Recep Vahyî’nin Batı Dillerinden Yaptığı Çeviriler

Aydın Türklük Bilgisi

2018-Cilt: 4 - Sayı: 7

11-28

Çeviri, Ara Nesil, Recep Vahyî

4522