Serkan YÜCEL, İsmail DURAK

COVID-19’un BIST İmalat Sektörü Firmalarına Olan Finansal Etkilerinin Finansal Oranlar ve İstatistiksel Tekniklerle İncelenmesi

Muhasebe ve Finansman Dergisi

2021 - Sayı: 90

101 - 126

Finansal Oranlar, imalat sektörü, COVİD-19, Parametrik Olmayan Testler

9 17