Mustafa KOCAOĞLU

KATILIMCI DEMOKRASİ ALGILAMASI ve KENT KONSEYLERİ: KIRŞEHİR KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ

KATILIMCI DEMOKRASİ ALGILAMASI ve KENT KONSEYLERİ: KIRŞEHİR KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

2014-Cilt: 6 - Sayı: 1

1-15

Katılımcı Demokrasi, Yerel Yönetimler, Kent Konseyleri

-

231116