Emine YAY

BİR KAMU POLİTİKASI OLARAK POLİTİKA TRANSFERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

POLICY TRANSFER AS A PUBLIC POLICY AND THE CASE OF TURKEY

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

2016-Cilt: 8 - Sayı: 2

48-63

Politika Transferi, Kamu Politikası, Kamu Yönetimi

Policy Transfer, Public Policy, Public Administration

257113