İrem TORE, Ayşe TANYERİ

ŞEFFAFLIĞA ETKİLERİ AÇISINDAN 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA BAĞIMSIZ DENETİM

THE IMPACT OF INDEPENDENT AUDITING IN THE TURKISH COMMERCIAL CODE NO.6102 ON TRANSPARENCY

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

2016-Cilt: 8 - Sayı: 2

34-47

Denetim, Şeffaflık, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Auditing, Transparency, Turkish Commercial Code Law No. 610

280129