Canan ÇAKIR

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE E-BELEDİYE UYGULAMALARI VE VATANDAŞIN FARKINDALIĞI

IZMIR METROPOLITAN MUNICIPALITY E-MUNICIPALITY APPLICATION AND THE CITIZEN'S AWARENESS

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

2017-Cilt: 9 - Sayı: 1

1-12

E-devlet, E-belediye, İzmir Büyükşehir Belediyesi

E-government, E-municipality, İzmir MetropolitanMunicipality

219108