Benzer Makaleler

Kısa-Dönem Rüzgâr Hızının Tahmininde Otoregresif ve Yapay SinirAğları Tabanlı Yeni Bir Hibrit Yaklaşım

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Ümmühan BAŞARAN FİLİK, Tansu FİLİK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi’nin Rüzgar Enerji Fizibilite Alt Yapısının Hazırlanması ve Uygulanması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Alper Kerem, Yıldırım Atayeter, Sertaç Görgülü, Serdar Salman

HASSAS BAĞLANTILAR

Current Research in Dental Sciences

Arş. Gör. Dt. Orhun EKREN, Yrd. Doç. Dr. Cem KURTOĞLU

AÇLIK VE KITLIK BAĞLAMINDA DOĞAL AFETLERİN ŞER’Î HÜKÜMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Bünyamin ÇALIK

Bladeless Wind Turbine: Which Tower Material Can We Use?

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi

Onur Özdal MENGİ, Esra AKKÖSE, Kenan YANMAZ

Burdur İli Güneşlenme Oranı ve Güneş Enerjisi Potansiyeli

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

İbrahim KIRBAŞ, Ahmet ÇİFCİ, Barış İŞYARLAR

Güneş Enerjisi Sistemlerinde Yenilikçi ve Akıllı Bakım Onarım

Journal of Information Systems and Management Research

Serkan SAVAŞ, Kazım DURAKLAR, Oğuzhan Alaattin ÇINAR, Mustafa KOÇ, Ali TURAN, Uğur USLU, Abdullah Said DOĞANAY, Orhan Gazi ÖZCEYHAN, Muhammed Yasin DESTAN, Hüseyin DUŞBUDAK

Açık Deniz Rüzgâr Sistemleri Üzerine Bir İnceleme ve Danimarka Modeli

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Mustafa Ergin ŞAHİN