Resül YAZICI, Ayla YAZICI

TÜRKİYE’DEKİ İŞLETME FAALİYETLERİNDE RİSKLERİ YÖNETEBİLMEKTE BASİRETLİ TACİR OLMANIN GEREKLİLİKLERİ VE TAMAMLAYICILARI HAKKINDA ÖNERİLER

THE ASSESSMENT OF THE PRUDENT MERCHAND CONCEPT FROM THE PERSPECTIVE OF RISK MANAGEMENT EFFECTIVE ON THE SUCCESS OF BUSİNESS OPERATIONS IN TURKEY

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

2020 - Cilt: 18 - Sayı: 4

151 - 172

Prudent Merchant, Regulatory Supervisory Institutions, Crisis Economy, Corporate Governance, Restructuring

18 19