Hüsnü Gerengi, Hacer Bilgiç, Halil İbrahim Şahin

Ekolojik İnhibitör Olarak Fındıkkabugu, Nar ve Karalahananın % 5’lik NaCl Çözeltisindeki Çinko Levha Korozyonuna Etkisi

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi

2010 - Cilt: 6 - Sayı: 2

10 - 22

Korozyon, Karalahana, Nar, inhibitör, fındıkkabuğu

10 22

Benzer Makaleler

İngiliz Neo Gotik Mimarlığının Doğuşu ve Gotik Yazınla İlişkisi

Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences

Barış Emre ALKIM

ERZURUM YÖRESİNDE CICADELLIDAE (HOMOPTERA, AUCHENORRHYNCHA) TÜRLERİ ÜZERİNDE FAUNİSTİK VE SİSTEMATİK ÇALIŞMALAR V. DELTOCEPHALINAE (MACROSTELINI)

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Şaban GÜÇLÜ, Hikmet ÖZBEK

Mali Tablo Denetiminde Ön Analitik İnceleme Tekniği Olarak Veri Madenciliğinin Kullanımı: Borsa İstanbul Uygulaması

Akademik Yaklaşımlar Dergisi

Hilmi KIRLIOĞLU, İsmail Fatih CEYHAN

“YERYÜZÜNÜN ETRAFINDAN EKSİLTİLMESİ”: RA‘D SÛRESİ 41. ÂYET ÜZERİNE BİR İNCELEME

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Muhammet YILMAZ

ÜÇ FARKLI ZAMAN ARALIĞINDA (2001, 2011, 2017) HASTANEMİZDE İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ FUSİDİK ASİDE KARŞI DİRENÇ DURUMLARI

ANKEM Dergisi

SELAHATTİN ATMACA, TUNCER ÖZEKİNCİ, Salim YAKUT, NEZAHAT AKPOLAT, Kadri GÜL

SALÂH BİRSEL’İN “ŞINGIR MINGIR” SÖZCÜKLERİ -DEYİMLER

Milli Eğitim Dergisi

İdris Nebi UYSAL

Cytomorphological findings in diagnosis of Warthin tumor

Turkish Journal of Medical Sciences

Fatma Fulya KÖYBAŞIOĞLU, Binnur ÖNAL, Ünsal HAN, Ayşegül ADABAĞ, Ahmet ŞAHPAZ

Diseases of White Sea Bream (Diplodus sargus L.) Reared in Experimental and Commercial Conditions in Greece

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences

Eleni GOLOMAZOU, Fotini ATHANASSOPOULOU, Styliani VAGIANOU