Orhan BALCI

NİZÂMÎ-Yİ GENCEVÎ İLE LÂRENDELİ HAMDÎ’NİN LEYLÂ İLE MECNÛN MESNEVİLERİNİN KIYASLANMASI

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2020 -Sayı: 40

451-470

Leylâ ile Mecnûn, Nizâmî, Lârendeli Hamdî, Mesnevi, Kıyaslama

56107