İrfan KARADENİZ

Ebûbekir Zekeriyyâ er-Râzî’nin Felsefî Görüşleri Turgut Akyüz, İstanbul : Ravza Yayınları, 1. Baskı, Haziran, 2017

Usul İslam Araştırmaları

2019 - Sayı: 32

217 - 221

Kitap tanıtımı

10 17