Murat KAYA

Kur’ân’da Vezn, Mîzân ve Mevzûn Kelimeleri -Vücûh ve Nezâir Bağlamında Bir İnceleme-

Words of Wazn, Mizan and Mawzun in the Qur'an - An Analysis within the Framework of Wujuh and Nazair-

Usul İslam Araştırmaları

2019 - Sayı: 31

9 - 36

Qur’an, Commentary, Wazn, Mizan, Mawzun

8 16