Temel SAĞLAM

Millî Mücadeleye Nakdi ve Ayni Yardımlarından Ötürü Mustafa Kemel Paşa’nın Takdirlerine Muvaffak Olan Bir Erzurumlu: Menzilci Haşim Bey

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2021-Cilt: 21 - Sayı: Özel Sayı

157-174

Millî Mücadele, Erzurum Kongresi, Mustafa Kemal Atatürk, Menzilci Haşim Bey, Maddi Kaynak

6986

Benzer Makaleler

Periodontal Hastalık Etiyolojisinde Herpesvirüslerinin Rolü

Acta Odontologica Turcica

İdil Teoman, Gönen Özcan, Sibel Elif Gültekin, Tanıl Kocagöz

High-grade neuroepithelial tumor with medulloepithelioma-like areas out of the central nervous system in an infant with hemihypertrophy: a unique association

Turkish Journal of Pediatrics

İbrahim KARNAK, Gökhan GEDİKOĞLU, Berna OĞUZ, Figen SÖYLEMEZOĞLU, Armita BAHRAMI, Jason CHIANG, Tezer KUTLUK

FONKSİYON ÖĞRENİMİNDE KAVRAMSAL ZORLUKLAR

Ege Eğitim Dergisi

Alattin URAL

Doğu Azerbeycan'da görev yapan sağlık personelinin kalitenin sürekli geliştirilmesi konusundaki bilgi, tutum ve performansları (İran, 2002)

Sağlık ve Toplum

Abazer HAJAVE, Farbod EBADIFARD-AZAR, Jamaledin TABIBI, Masoomeh GHOLIZADEH

Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin Bolu, Zonguldak ve Bartın illeri yonca alanlarında yayılışı, yoğunluğu ve popülasyon takibi

Bitki Koruma Bülteni

Aydemir BARIŞ, Cenk YÜCEL, Narin GÖK

Teke (Antalya) Sancağının Konya Vilayetinden Ayrılarak Bağımsız Hale Getirilmesi ve İdari Yönden Yeniden Düzenlenmesi

Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Kerim SARIÇELİK

Comparison of Attractive and Intercept Traps for Sampling Rove Beetles (Coleoptera: Staphylinidae)

Journal of the Entomological Research Society

Shabab NASIR, Iram NASIR, Faisal HAFEEZ, Iqra YOUSAF

Ahmet TAŞĞIN, Kalemle Resmedilen Alevilik, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2019

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

İbrahim YILDIZ