Temel SAĞLAM

Millî Mücadeleye Nakdi ve Ayni Yardımlarından Ötürü Mustafa Kemel Paşa’nın Takdirlerine Muvaffak Olan Bir Erzurumlu: Menzilci Haşim Bey

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2021 - Cilt: 21 - Sayı: Özel Sayı

157 - 174

Millî Mücadele, Erzurum Kongresi, Mustafa Kemal Atatürk, Menzilci Haşim Bey, Maddi Kaynak

16 24