Doğa BAŞER, Meliha DÖĞÜCÜ

EVLİ KADINLARIN BENLİK SAYGISI, TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE MARUZ KALDIKLARI AİLE İÇİ ŞİDDET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM, BASIC PERSONALITY TRAITS AND DOMESTIC VIOLENCE OF MARRIED WOMAN

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

2021 - Cilt: 21 - Sayı: 50

278 - 313

Domestic violence, self-esteem, married woman, basic personality traits

12 24