Benzer Makaleler

Diabetes Mellitusun Donuk Omuz Tedavisinde Uygulanan İnterskalen Blok Altında Rehabilitasyon Başarısına Etkisi - Retrospektif Çalışma

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Teoman ATICI

Pleurotus eryngii (DC.) Gillet MAKROFUNGUSUNDA FARKLI HİBRİD BİREYLERİN SPAWN SARMA SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ - DETERMINATION OF SPAWN RUN TIME OF VARIOUS HYBRIDS OBTAINED FROM Pleurotus eryngii (DC.) Gillet

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Fatih KALYONCU, Erbil KALMIŞ, A. Mehmet ATMACA

Thermal structure of low-grade accreted Lower Cretaceous distal turbidites, the Central Pontides, Turkey: insights for tectonic thickening of an accretionary wedge

Turkish Journal of Earth Sciences

Mesut AYGÜL, Aral İ. OKAY, Roland OBERHÄNSLI, Martin A. ZIEMANN

ÖZGÜL OLMAYAN PSİKİYATRİK BELİRTİLERLE BAŞLAYAN BİR SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT OLGUSU

Türk Psikiyatri Dergisi

ALİ ZEYNAL ABİDİN TAK, Mustafa ÇELİK, AYSUN KALENDEROĞLU, Sadullah SAĞLAM, Burcu EKMEKÇİ, Yaşar ALTUN

TÜRKİYE’DE BÖLGESEL GELİŞME POLİTİKALARI VE PROJELERİ

Akdeniz İİBF Dergisi

İsmail SARICA

KİŞİSEL DEĞERLERİN YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE BULUNAN OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK TUTUMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Emre UYGUN, Emrah ÖZKUL

An Investıgatıon of Pre-Servıce Elementary School Teachers’ Knowledge Concernıng Quadrilaterals

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Berna CANTÜRK GÜNHAN

Elazığ Yöresinde çocuklarda akut enfeksiy öz kış ishalleri

Bakırköy Tıp Dergisi

Kaan DEMİRÖREN, Saadet DEMİRÖREN, Mehmet Cudi EKİNGEN