Seçkin ESER, A. Celil ÇAKICI, Duygu BABAT, İsmail KIZILIRMAK

TURLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI: TURİSTLER VE TURİST REHBERLERİ GÖZÜYLE BİR DEĞERLENDİRME

Technology Usage In Tours: An Assetments By The View Of Tourists And Tourist Guides

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2019 - Cilt: 22 - Sayı: 41

465 - 480

Tour, Technolgy Applications, Tour Guide

19 11