Ramiz ARABACI, Füsun ÖZTÜRK KUTER, Aysegül Dogan

INVESTIGATE ON RELATIONSHİP BETWEEN SOCIAL PHYSIQUE ANXIETY AND SOME PHYSICAL FITNESS CHARACTERISTICS

SOSYAL FİZİK KAYGI VE BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

Sport Sciences

2008-Cilt: 3 Sayı: 4

185-193

Physique anxiety, strength, anthropometric, physical activity, exercise,

Fiziksel kaygı, kuvvet, antropometrik, fiziksel aktivite, egzersiz,

67 78

7
Benzer Makaleler

INVESTIGATE ON RELATIONSHİP BETWEEN SOCIAL PHYSIQUE ANXIETY AND SOME PHYSICAL FITNESS CHARACTERISTICS

Sport Sciences

Ramiz ARABACI, Füsun ÖZTÜRK KUTER, Aysegül Dogan

SPOR VE MÜZİK BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Batuhan BATU, Hüseyin YILMAZ

Evaluating the relationship between physical education teachers' social physique anxiety levels and job satisfaction

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi

İdris YILMAZ, Fatih BEKTAS, Gamze BEYAZOGLU

Principal Mechanical Properties of Eastern Beech Wood (Fagus orientalis Lipsky) Naturally Grown in Andırın Northeastern Mediterranean Region of Turkey

Turkish Journal of Agriculture and Forestry

İbrahim BEKTAŞ

The Effect of Recreational Activities on Social Physique Anxiety in Sedentary Individuals

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

Yeliz DOĞRU

The relationship of dietary antioxidant capacity with laboratory and anthropometric measurements in hemodialysis patients

Journal of Health Sciences and Medicine

Hacer ALATAŞ, Nurgül ARSLAN, İrem PEMBEGÜL

Influence of Physical Activity on Students' Physical Self-Concept and Satisfaction with Life: Physical and Non-Physical Education Students' Perspective

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi

Vali MEHDINEZHAD, Masoumeh GOLSANAMLOU

The Relationship between Mathematics Anxiety and Mathematics Achievement: Meta Analysis Study

Research on Education and Psychology

Hakan ULUM, Tuncay KÜÇÜKDANACI