Dila Gönül COŞKUN

Tıp Fakültesi Öğrencisi Gözüyle “The Doctor” Filminin Etik Analizi

Türkiye Biyoetik Dergisi

2020-Cilt: 7 Sayı: 4

211-213

Eleştiri, Film, Etik analiz

275279