Hüseyin Emre TEPEDELENLİOĞLU, Özlem ORHAN

Bilimsel Çalışma İlkeleri, Etik ve Kanıta Dayalı Tıp

Scientific Study Principles, Ethics and Evidence-Based Medicine

Türkiye Biyoetik Dergisi

2021-Cilt: 8 Sayı: 3

154-159

Bilimsel çalışma ilkeleri, etik, kanıta dayalı tıp

Scientific study principles, ethics, evidence based medicine

340343