Meryem Türkan IŞIK, Meltem AKBAŞ, Rana CAN ÖZDEMİR

Alzheimerlı Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Yükleri ile Merhamet Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler: Kesitsel ve Tanımlayıcı Bir Çalışma

Relationship Between Caregiver Burden and Compassion Levels and the Affecting Factors in Caregivers of Patients with Alzheimer’s Disease: A Cross-Sectional Study

Türkiye Biyoetik Dergisi

2023-Cilt: 10 Sayı: 3

15-25

Bakım verici, Alzheiimer hastası, Bakım yükü, Merhamet

Caregiver, patient with Alzheimer, caregiver burden, compassion

286292