Batuhan CÜREBAL

Dağılım Sözcüğünün Etimolojisi Üzerine İnceleme

The Study on the etimology of the word Dağılım

Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi

2023-Cilt: 8 Sayı: 1

43-48

dağılım, morfoloji, ekleme, alıntı, ödünçleme

distribution, mophology, adds, barrow, adaptation

403329