Özcan SERT

Bulgaristan’da “Demografik Kriz” Söylemi ve Çoklu Vatandaşlık Siyaseti

“Demographic crisis” Discurse and Multiple Citizenship Policy in Bulgaria

International Journal of Politics and Security

2023-Cilt: 5 Sayı: 2

78-100

Bulgaristan, Çoklu vatandaşlık. Demografik kriz, Nüfus planlaması, Nüfus siyaseti

Bulgaria, Demographic crisis, Multiple citizenship, Population planning, Population policy

418293