Fatma Gökçen ATUK

“SOSYAL İKİLEM” ADLI BELGESELİN MEDYA, TEMSİL VE İDEOLOJİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Analysis of the Documentary Titled “The Social Dilemma” in the Context of Media, Representation and Ideology

Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

2023-Cilt: 10 Sayı: 30

316-328

Sosyal İkilem, Belgesel, Medya, Temsil, İdeoloji.

Social Dilemma, Documentary, Media, Representation, Ideology.

594400

Benzer Makaleler

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN YENİ DÖNEM KANAAT ÖNDERLERİ SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ ARAŞTIRMASI-SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Funda İNCE BAKİ

TÜRKİYE’DE SOSYAL DEVLETE İLİŞKİN ALGILAMAYI DÖNÜŞTÜRME ARACI OLARAK “SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI”

Memleket Siyaset Yönetim

Fulya AKYILDIZ

Erken Çocuklukta Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kapsamında Ebeveynlerin Çocuklarının Dijital Medya Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hatice AYAR, Nurgül BULUT, Zehra GELİCİ

Sosyal Medya Kullanımında Kullanıcı Motivasyonlarının ve Platformların Önemi: Kurumlar, İşletmeler ve Markalar için Strateji Kurgulamada Önemli Noktalar

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Meral Ahu KARAGEYİM

ÇALIŞAN BİREYLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYLERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Kapanaltı Dergisi

Zümral GÜLTEKİN

Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Motivasyonları Karşılaştırılması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Pelin YOLCU, Hasan ÇİFTÇİ

Genç Tüketicilerin Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Satın Alma Davranışlarının Teknoloji Kabul Modeli İle İncelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ceren AYDIN, Birgül TAŞDELEN

Y Kuşağının Markaların Sosyal Medya Kullanımlarına İlişkin Algılarının Marka Değeri Üzerindeki Etkisi: Giyim Markaları Üzerine Bir Araştırma

Yaşar Üniversitesi E-Dergisi

Vehbi GORGULU, Cansu DEĞERLİ