Gökben BAYRAMOĞLU, Nida PALABIYIK

SANAL KAYTARMA DAVRANIŞINDA ÖRGÜT İKLİMİNİN ETKİSİ: KAMU VE ÖZEL İŞLETMELERDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi

2020-Cilt: 2 Sayı: 1

13-38

Sanal kaytarma, örgüt iklimi, Örgütsel Davranış

Sanal kaytarma, örgüt iklimi

32618