Hüseyin YÖNDER, Sami AKBULUT, Burak IŞIK, Sezai YILMAZ

Karaciğer Naklinde Middle Hepatik Ven ve Sağ İnferior Hepatik Ven Rekonstrüksiyonunda Polytetrafluoroethylene (PTFE) Greft Kullanımı ve Tıkanmama Oranları: Üç Yıllık Sonuçlarımız

Use of Polytetrafluoroethylene Graft in Reconstruction of Middle Hepatic Vein and Right Inferior Hepatic Vein in Liver Transplantation and Rate of Non-Thrombosis of the Vein Our Three-Year Results

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

2023-Cilt: 20 Sayı: 2

435-440

Karaciğer Nakli, Middle Hepatik Ven, Polytetrafluoroethylene Greft

Liver Transplantation, Middle Hepatic Vein, Polytetrafluoroethylene Graft

502141

Benzer Makaleler

Renal transplant hastalarında idrar sodyum atılımının metabolik sendrom, hipertansiyon ve greft fonksiyonu ile ilişkisinin değerlendirilmesi

Turkish Journal of Clinics and Laboratory

Tugba IZCI DURAN, Saliha YİLDİRİM, Burak SAYİN

Journal of Experimental and Clinical Medicine

İlhan KARABIÇAK, Savaş YÜRÜKER, Sercan BÜYÜKAKINCAK, Tuğrul KESİCİOĞLU, Hamza ÇINAR, Bülent KOCA, Murat DANACI, Koray TOPGÜL, Mahmut BAŞOĞLU, Levent YILDIZ

Karaciğerin nadir görülen primer tümörü: Epiteloid hemanjioendotelyoma

Journal of Experimental and Clinical Medicine

İlhan KARABIÇAK, Savaş YÜRÜKER, Sercan BÜYÜKAKINCAK, Tuğrul KESİCİOĞLU, Hamza ÇINAR, Bülent KOCA, Murat DANACI, Koray TOPGÜL, Mahmut BAŞOĞLU, Levent YILDIZ

Yehova Şahitleri’nin Kan ve Organ Nakline Bakış Açısı

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Ahmet Turgut TANRIVERDİ, Gülşah TANRIVERDİ, Sibel Öner YALÇIN, Serap TORUN

Romatoid Artritli Hastalarda Alkol Dışı Yağlı Karaciğer Hastalığı Sıklığı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Ayşe KEFELİ, Feyyaz ONAYRILI

Greft Kaplı Stent ile Tedavi Edilen Safen Ven Grefti Perforasyon Olgusu

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Serhat ÇALIŞKAN, Ufuk POLAT, Feyzullah BEŞLİ, Osman Akın SERDAR

Sağ vena hepatika bağlanmasında karaciğer iskemisine portakaval şantın etkisi

Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor

Şerife ŞİMŞEK, Sadık ERSÖZ, Nusret ARAS

Arı Sütünün Tüketici Egzersize Bağlı Oksidatif Stres Üzerindeki Rolü

Türk Doğa ve Fen Dergisi

Murat BAKIR, Tülay ÖZHAN BAKIR