Yıldırım TORUN

Türk Milliyetçiliğinde Bir İdealin Anatomisi: Seyyid Ahmet Arvasi ve Türk İslam Ülküsü

Anatomy of An Ideal In Turkish Nationalism: Seyyid Ahmet Arvasi and Turkish- Islamic Ideal

Düşünce Dünyasında Türkiz

2023-Cilt: 14 Sayı: 65

39-88

Siyaset Felsefesi, Türk Milliyetçiliği, Türk İslam Ülküsü, İdeal Devlet, Seyyid Ahmet Arvasi

Political Philosophy, Turkish Nationalism, Turkish Islamic Ideal, Ideal State, Seyyid Ahmet Arvasi

3969