Tuğba ÜSTÜN TOPAL

Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü (AK/AÖ)’nün Mekansal-Zamansal Değişimleri İle Yer Yüzey Sıcaklığı (YYS) Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Nilüfer, Bursa Örneği

Evaluation Of The Relationship Between Spatial-Temporal Changes Of Land Use/Land Cover (Lulc) And Land Surface Temperature (Lst): A Case Study Of Nilüfer, Bursa

Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi

2023-Cilt: 6 Sayı: 1

56-74

NDVI, SAVI, mNDWI, NDBI, GEE, Bursa

NDVI, SAVI, mNDWI, NDBI, GEE, Bursa

35942

Benzer Makaleler

SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK TUTUMLARIN SOSYAL BASKINLIK YÖNELİMİ DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

M. Recai UYGUR, Hamza Bahadır ESER

Development of an Embedded System for Building System Management Based on PV-Powered

Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering

Hussein ALİ, Ergün ERÇELEBİ

Calculation of Optimum Insulation Thickness and Energy Savings for Different Climatic Regions of Turkey

Turkish Journal of Science and Technology

Ebru Kavak AKPINAR, İbrahim Halil DEMİR

Toplum Temelli Turizm Projelerinde Katılım ve Paylaşım: Misi Köyü Örneği

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Sıla KARACAOĞLU, Medet YOLAL, Kemal BİRDİR

Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Muharrem İMAL, Serkan KARAYİĞİT

Hatay İli Ekolojik Şartlarında Börülce (Vigna sinensis (L.) Savi) Çeşitlerinin Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Farklı Bitki Sıklıklarının Etkileri

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences

Haluk SERT, Ercan CEYHAN

Umudun Öteki Yüzü Filminin Göstergebilimsel Çözümlemesi Bağlamında Mültecilik

Aksaray İletişim Dergisi

Gökhan GÜLTEKİN

TÜRKİYE’DE GÖÇMEN VE MÜLTECİ ENTEGRASYONU: POLİTİKALAR, UYGULAMALAR VE ZORLUKLAR

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Didem DANIŞ, Hilal DİKMEN