Aynur YILDIRIM, Buket CANÇEKENOĞLU

KÜRESELLEŞME, EKONOMİK BÜYÜME VE SOSYAL YARDIMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL VERİ ANALİZİ

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2023-Cilt: 12 Sayı: 1

30-55

Küreselleşme, Yoksulluk, Ekonomik Büyüme, Sosyal Koruma Harcamaları

32239