Gülay AKGÜL YILMAZ

TÜRKİYE’DE 2008-2009 KRİZİNDE UYGULANAN GENİŞLETİCİ VERGİ POLİTİKASININ ÜRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

2013 - Cilt: 34 - Sayı: 1

213 - 228

Vergi İndirimleri, Ekonomik Kriz, Vergi Politikası

Economic crises, Tax cuts, Tax policies

104 43