Bengihan Dilara KOL, Fethiye KARSLI BAYDERE

Asitler ve Bazlar Konusu Kapsamında İndikatör Yapımına Yönelik Bir STEM Etkinliği Geliştirme Çalışması

A STEM Activity Development Study for Indicator Making within the Scope of Acids and Bases

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi

2023-Cilt: 10 Sayı: 1

1-19

STEM eğitimi, Mühendislik tasarım süreci, Asitler ve bazlar

STEM education, Engineering design process, Acids and bases

25037

Benzer Makaleler

Deneysel Araştırma Tasarımı ve Pazarlama Araştırmalarında Deneysel Araştırma Tasarımı Kullanan Yayınların İncelenmesi

TroyAcademy

Özge SIĞIRCI

Mühendislik Tasarım Temelli Fen Etkinliklerinin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Rabia ASAL ÖZKAN, Rabia SARIKAYA

TOPLUMSAL CİNSİYET VE TEKNOLOJİ İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE MÜHENDİSLİK MESLEĞİ VE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Selen UTAR

Primary School Students' Interests on Professions and Opinions on STEM Implementations

International Technology and Education Journal

Nil YILDIZ DUBAN, Ümit YAVUZ

STEM EĞİTİMİ YAKLAŞIMI KONULU ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE SİSTEMATİK BİR DERLEME

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Abdullah ÇETİN, Barış GÜNDOĞDU, Hatice HÖKKAŞ, Murat GENÇ

Mechanisms of pluripotency and epigenetic reprogramming in primordial germ cells: lessons for the conversion of other cell types into the stem cell lineage

Turkish Journal of Biology

SURESH PALAMADAI KRISHNAN

Deprem Temalı Mühendislik Tasarım Temelli STEM Etkinliklerinin Akademik Başarı, Motivasyon, STEM’e Yönelik Tutum ve 21. Yüzyıl Becerilerine Etkisi

Journal of Multidisciplinary Studies in Education

Canan LAÇİN ŞİMŞEK, Mustafa Talha SOYSAL

GRAFİK TASARIMDA SEMBOLLER VE ANLAMLARININ KÜLTÜREL FARKLILIKLARI BAĞLAMINDA BİR ÖRNEK: TÜRKİYE VE KIRGIZİSTAN YOL UYARI LEVHALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Kafdağı

Sezer ERDOĞAN