Yunus ARAZ

Katılım Bankalarında Geri Ödenmeyen Borç İşlemlerinde Cezâî Şart Mı Yoksa Muhtemel Kârın (Menfaatin) Tazmini mi?

What Should be Applied in the Case of Non- Repayment of Debt Transactions in Participation Banks: Penal Clause or Compensation for Potential Profit (Benefit)?

Tevilat

2023-Cilt: 4 Sayı: 1

243-276

Fıkıh, Borç, Ribâ, Tazminat, Menfaatin Tazmini

Islamic Law, Loan, Interest, Compensation, Compensation of Benefit, Penal Clause.

475 127

7