Atakan AKINCI, Hasan VERGİL

TÜRK İMALAT SANAYİSİNDE AR-GE’NİN ÜRÜN VE SÜREÇ İNOVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

EFFECT OF R&D ON PRODUCT AND PROCESS INNOVATION IN THE TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2023-Cilt: 16 Sayı: 1

8-25

Ürün İnovasyonu, Süreç İnovasyonu, İmalat Sanayi, AR-GE Harcamaları, AR-GE Politikası

R&D Expenditures, R&D Policy, Product Innovation, Process Innovation, Manufacturing Industry

40950