Mustafa SEVER

Şah İsmail Hatayî (Divan, Dehnâme, Nasihatnâme ve Anadolu Hatayîleri)

Şah İsmail Hatayî (Divan, Dehnâme, Nasihatnâme and Anatolian Hatayîs)

YAZIT Kültür Bilimleri Dergisi

2023-Cilt: 3 Sayı: 1

165-173

Aslanoğlu, Hatayî, Şah İsmail, Taşkent, Türk edebiyatı

Aslanoğlu, Hatayi, Shah Ismail, Tashkent, Turkish literature

41561