Mehmet GÜLER

Dağ Kültü ve Divan Şiirinde Mitolojik Dağlar

Mountain Cult and Mythological Mountains in Divan Poetry

YAZIT Kültür Bilimleri Dergisi

2023-Cilt: 3 Sayı: 1

45-59

dağ kültü, Kaf Dağı, Tur Dağı, Bisütun Dağı, mitoloji

mountain cult, Mount Kaf, Mount Tur, Mount Bisütun, mitology

42782