Ozan Can YILMAZ

Geri Çekildi: GERİ ÇEKİLDİ - Identity Construction on Instagram

Geri Çekildi:

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi

2023-Cilt: 11 Sayı: 23

305-333

Identity, Online Identity, Social Media, Instagram

42432

Benzer Makaleler

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyada Hipergerçeklik ve Problemli Sosyal Medya Kullanımı Açısından Farkındalıkları: Nitel Bir Çalışma

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Huri Deniz KARCI

Ergenler arasında problemli Instagram kullanımı ile kişilik ve Instagram kullanım motifleri: Kesitsel bir çalışma

Uluslararası Düzce Eğitim Bilimleri Dergisi

Zaheer HUSSAİN, Mustafa SAVCI, Kagan KIRCABURUN, Mark GRİFFİTHS

ADAPTATION OF THE MOTIVATION SCALE FOR ATHLETES’ INSTAGRAM USE TO TURKISH AND EXAMINATION OF ATHLETES’ MOTIVES REGARDING DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Pelin GÖNKEK, Ahmet KÖKSAL, R. Timuçin GENÇER

Dealing with Cheating in Online Exams: A Systematic Review of Proctored and Non-Proctored Exams

International Technology and Education Journal

Bilal ÖNCÜL

Online Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi

Kamil TUZGÖL

GENÇ PAZAR KURTLARI, AİLELERİNİN SATIN ALMA KARAR SÜRECİNİ ETKİLİYOR MU? ONLİNE ALIŞVERİŞ ÇERÇEVESİNDE NİCEL BİR ARAŞTIRMA

Business Economics and Management Research Journal

Mustafa DOĞANER, Eren TEMEL

Students’ perceptions towards the roles and competencies of online English instructors

Journal of Educational Technology and Online Learning

Hilal GÜNEŞ, Müge ADNAN

Social Network Addiction Scale: The Validity and Reliability Study of Adolescent and Adult Form

International Journal of Assessment Tools in Education

İbrahim GÖKDAŞ, Yaşar KUZUCU