Haluk KESKİN

POSTMODERNİZM BAĞLAMINDA TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE REKLAMLARA YANSIMASI: POSTMODERN REKLAM ÖRNEĞİ OLARAK QNB FİNANSBANK 2020 YILBAŞI REKLAMININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

İletişim Çalışmaları Dergisi

2023-Cilt: 9 Sayı: 2

119-148

Postmodernizm, Modernizm, Tüketim Kültürü, Postmodern Reklam, Göstergebilim

Postmodernizm, Modernizm, Tüketim Kültürü, Postmodern Reklam, Göstergebilim

224 49

7