Elçin KAMALAK

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Söylemlerinin Realist, Eleştirel ve Konstrüktivist Güvenlik Yaklaşımları Kapsamında Analizi ve Değerlendirmesi

Analysis and Assessment of China President Xi Jinping’s Speeches Within Realist, Critical And Constructive Security Approaches

International Journal of Politics and Security

2023-Cilt: 5 Sayı: 1

95-113

Xi Jinping, Realist Güvenlik Yaklaşımı, Eleştirel Güvenlik Yaklaşımı, Konstrüktivist Güvenlik Yaklaşımı, Maxqda Analizi

Xi Jinping, Realist Security Approach, Critical Security Approach, Constructivist Security Approach, Maxqda Analysis

266 35

7