Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 1960’tan beri yayınlanmakta olan Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı / The Turkish Yearbook of International Relations, Türk Siyasal Hayatı, Türkiye Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler alanlarında Türkçe ve yabancı dilde makaleler yayınlayan hakemli bir dergidir.

The Turkish Yearbook of International Relations halen aşağıdaki indeks ve veri tabanlarında taranmaktadır: 

ProQuest IBSS International Bibliography of the Social Sciences

EBSCO Host Political Science Complete

SAGE IPSA International Political Science Abstracts

Index Islamicus

Islamic World Science Citation Center (ISC)

Unesco SHB Documentation Centre Online Databank DARE

Turkish Periodicals in Print

Yıl: 2018 Cilt 49 - 2018 Son Sayı

6500 4277

Arşiv